Tinh giản biên chế công chức 2019 lên đến 7000 người

16:46 - 15/08/2018 Tin pháp luật
Theo Quyết định 1016/QĐ-TTg về phê duyệt biên chế công chức của Thủ tướng chính phủ, số lượng công chức thuộc diện tinh giản biên chế năm 2019 sẽ lên đến gần 7000 người.
Ngày 14/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1016/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.
 
 
tinh giản biên chế công chức
 
Năm 2019, số lượng công chức bị tinh giản biên chế lên đến gần 7000 người (Ảnh minh họa)
 
Theo Quyết định, tổng biên chế công chức năm 2019 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 258.163 biên chế (giảm gần 7000 biên chế so với năm 2018). Trong đó:
 
- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập: 105.189 biên chế;
 
- Biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh, huyện: 151.906 biên chế
 
- Biên chế của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1068 biên chế.
 
Bên cạnh đó, biên chế công chức dự phòng năm 2019 là 749 biên chế và tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù là 686 biên chế.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
ThanhNT
Chia sẻ