Tinh giản biên chế 2019 lên đến 44.500 người

14:40 - 15/01/2019 Tin pháp luật
Theo dự kiến tinh giản biên chế năm 2019, biên chế công chức và biên chế sự nghiệp sẽ giảm tổng đến 44.510 người. Biên chế công chức giảm khoảng 5.510 người, biên chế sự nghiệp giảm khoảng 39.000 người so với năm 2015.
Dự kiến trong năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người. Trong đó, biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người) và biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).
 
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 sáng 15/1, Bộ Nội vụ thống kê, tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các bộ, ngành, địa phương thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014 đến năm 2018 là 40.500 người: Năm 2015 là 5.778 người, năm 2016 là 11.923 người, năm 2017 là 12.660 người, năm 2018 là 10.139 người.
Tinh giản biên chế 2019 lên đến 44.500 người
Năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người (Ảnh: Dân Trí)
 
Trong đó, hưởng chính sách về hưu trước tuổi gần 35.000 người (trên 86%); hưởng chính sách thôi việc ngay gần 5.500 người (trên 13,5%)…
 
Giải thích thêm về số liệu, Bộ Nội vụ cho biết, tháng 10/2018 Thủ tướng Chính phủ đã có báo cáo trước Quốc hội về tình hình kinh tế- xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019, có nêu giảm 86.300 biên chế, trong đó có 12.400 công chức.
 
Số liệu báo cáo này là số biên chế công chức và biên chế sự nghiệp trong các Bộ, ngành, địa phương đã giảm trong 3 năm từ 2016-2018 (bao gồm cả những người về hưu, thôi việc ngay,… theo quy định của pháp luật và 40.500 người nghỉ hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 108/2014).
 
Cụ thể như sau: Biên chế công chức giảm 12.434 người, bằng 4,6% so với năm 2015; số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập giảm 74.892 người, bằng 6,75% so với năm 2015.
 
“Dự kiến trong năm 2019, tổng biên chế công chức, sự nghiệp giảm khoảng 44.510 người. Trong đó, biên chế công chức giảm 2% so với năm 2015 (giảm 5.510 người); biên chế sự nghiệp giảm khoảng 2,5% so với năm 2015 (giảm khoảng 39.000 người).
 
“Vẫn còn một số bộ ngành, địa phương đề nghị bổ sung biên chế, thực hiện tinh giản biên chế; đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển, biệt phái cán bộ, công chức chưa đúng quy định, trình tự quy định, gây bức xúc trong dư luận, giảm niềm tin của nhân dân”- đại diện Bộ Nội vụ thừa nhận.
 
Bên cạnh đó, Bộ này đánh giá kỷ cương, kỷ luật hành chính có lúc, có nơi còn lỏng lẻo, chưa đáp ứng yêu cầu. Một số cơ quan, đơn vị còn thể hiện sự buông lỏng quản lý, có dấu hiệu mất đoàn kết nội bộ.
 
Nguồn: Dân trí
 
Tin liên quan được xem nhiều nhất:
 

 

ThanhNT
Chia sẻ