Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam”

08:28 - 06/07/2018 Tin pháp luật
Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” được quy định trong thông tư 16/2018/TT-BCT được Bộ Công thương ban hành ngày 4/7 vừa qua.

kỷ niệm chương ngành công thương

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong một lần trao tặng kỷ niệm chương. Ảnh: tapchicongthuong

 

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng cho các cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 

Đối với cá nhân trong ngành Công Thương:

 

Cá nhân đã hoặc đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, cá nhân trực tiếp làm công tác Công Thương tại các đơn vị ngoài ngành Công Thương có thời gian công tác trong ngành tối thiểu 20 năm đối với nam, 15 năm đối với nữ; 10 năm đối với người trực tiếp lao động trong các nghề độc hại, nguy hiểm...

 

Thời gian cá nhân trong ngành Công Thương được cử đi làm nghĩa vụ quân sự, đi học tập trung hạn, dài hạn sau đó lại được điều động về công tác trong ngành Công Thương thì được tính là thời gian công tác liên tục trong ngành Công Thương; cá nhân bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên do cấp có thẩm quyền quyết định thì thời gian bị kỷ luật không được tính vào thâm niên xét tặng.

 

Đối với cá nhân ngoài ngành Công Thương:

 

Cá nhân có sáng chế phát minh, công trình khoa học cấp Nhà nước được áp dụng trong ngành Công Thương, góp phần vào sự phát triển ngành Công Thương; Cán bộ Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đoàn thể, hiệp hội...có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Công Thương được các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và các Sở Công Thương đề nghị; Công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Công Thương Việt Nam; Cá nhân là người nước ngoài có công xây dựng, củng cố và phát triển quan hệ đối ngoại của ngành Công Thương Việt Nam hoặc có sự ủng hộ về tinh thần, vật chất cho sự phát triển ngành Công Thương Việt Nam.

Và các trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định.

 

 Trích dẫn thông tư 16/2018/TT-BCT:

4. Các trường hợp không được xét tặng Kỷ niệm chương:

a) Cá nhân đã được tặng một trong các Kỷ niệm chương sau: Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp Việt Nam”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thương mại”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương”;

b) Người đã tự ý bỏ việc khỏi đơn vị;

c) Người bị kỷ luật nhưng chưa hết thời hiệu kỷ luật; người bị kết án nhưng chưa được xóa án tích.

Chia sẻ