Tiếp tục trả lương lưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM đến năm 2025

10:50 - 16/06/2020 Tin pháp luật
Đó là nội dung được đề cập tại Kế hoạch 1823/KH-BHXH về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025.

Tiếp tục trả lương lưu, trợ cấp BHXH không dùng tiền mặt đến năm 2025. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hiệu quả, lợi ích của việc chi trả không dùng tiền mặt, quy trình, thủ tục thực hiện; các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng.

 

Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung quy trình chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý người hưởng nhằm phù hợp với quy trình cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng...

 

Bên cạnh đó, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN để kết nối, chia sẻ thông tin với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

 

- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN.

 

- Đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc chi trả, trao đổi thông tin giữa cơ quan BHXH với ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ chi hộ…

 

Ngoài ra, cần nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng (thông qua trao đổi đoàn công tác, hội nghị, hội thảo,..)

 

Kế hoạch 1823/KH-BHXH được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 09/06/2020

Tailieuluat
Chia sẻ