Thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 2 trong ngày đối với mầm non, tiểu học

09:31 - 06/07/2020 Tin pháp luật
Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế vừa được ban hành.

Thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 2 trong ngày đối với mầm non, tiểu học. Ảnh minh họa.

 

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ GDĐT rà soát, sửa đổi định mức học sinh/lớp quy định tại Điều lệ các bậc học và định mức giáo viên/lớp quy định…phù hợp với việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và điều kiện thực tế của từng vùng, miền, hoàn thành trong Quý IV/2020.

 

Bên cạnh đó, rà soát, đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập để đề xuất các giải pháp đồng bộ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện, khuyến khích các tổ chức cá nhân thành lập các trường tư thục.

 

Ngoài ra, có đề xuất giải pháp thực hiện xã hội hóa buổi học thứ 02 trong ngày đối với cấp học mầm non và tiểu học, trình Chính phủ trong Quý III/2020.

 

Đối với cấp học mầm non, tiểu học tại các địa bàn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, phải bảo đảm bố trí đủ biên chế giáo viên dạy 02 buổi/ngày theo quy định.

 

Nghị quyết 102/NQ-CP được ban hành ngày 03/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ