Thừa phát lại được lập vi bằng trên toàn quốc từ hôm nay

11:34 - 24/02/2020 Tin pháp luật
Nghị định 08/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ hôm nay 24/02/2020. Như vậy, Thừa phát lại được lập vi bằng trên toàn quốc.

 

Thừa phát lại được lập vi bằng trên toàn quốc từ hôm nay. Ảnh minh họa.

 

Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật; là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

 

Theo Điều 36 Nghị định 08/2020/NĐ-CP, Thừa phát lại được lập vi bằng ghi nhận các sự kiện, hành vi có thật theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi toàn quốc, trừ các trường hợp không được lập vi bằng.

 

Cũng theo điều này, vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.

 

Nội dung Nghị định này cũng quy định chi phí lập vi bằng phải được niêm yết công khai. Cụ thể, chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và Văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.

 

Phải niêm yết công khai chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án, trong đó xác định rõ mức tối đa, mức tối thiểu và nguyên tắc tính.

 

Nghị định 08/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 08/01/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ