Thủ tướng phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh đến năm 2030

16:11 - 03/08/2018 Tin pháp luật
Thủ tướng vừa chính thức phê duyệt Đề án phát triển chuỗi đô thị thông minh theo Quyết định 950/QĐ-TTg. Theo đó, đến năm 2030, dự kiến Việt Nam sẽ có chuỗi đô thị thông minh trên các thành phố lớn khắp cả nước.
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030 vừa được Thủ tướng phê duyệt ngày 01/08/2018 tại Quyết định 950/QĐ-TTg.

chuỗi đô thị thông minh

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ có chuỗi đô thị thông minh - (Ảnh minh họa)
 
Cụ thể:
 
- Giai đoạn đến năm 2020: Xây dựng nền tảng cơ sở pháp lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư triển khai thí điểm ở cấp khu đô thị và đô thị.
 
- Giai đoạn đến năm 2025: Thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh, trong đó thí điểm áp dụng cơ chế cấp chứng nhận khu đô thị mới thông minh…
 
- Giai đoạn đến năm 2030: Hoàn thành thí điểm giai đoạn 1, từng bước triển khai nhân rộng theo lĩnh vực, khu vực, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa.
 
Trong đó, hình thành chuỗi đô thị thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ là hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh.
 
Một trong những nội dung của Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam là phát triển hạ tầng đô thị thông minh, trong đó có: Phát triển chiếu sáng đô thị thông minh; Phát triển lưới điện thông minh; Phát triển giao thông thông minh, hệ thống điều khiển hướng dẫn cho người tham gia giao thông; Phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải đô thị thông minh….
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Chia sẻ