Phải đảm bảo cung ứng gạo cho người dân trong nước

11:06 - 26/03/2020 Tin pháp luật
Là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2280/VPCP-NN về kiểm tra, đánh giá nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo

Thủ tướng Chính phủ: Phải đảm bảo cung ứng gạo cho người dân. Ảnh minh họa

 

Thủ tướng Chính phủ mới đây đã có chỉ đạo về đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

 

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông, Tài chính và các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các địa phương và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo chủ chốt, rà soát, kiểm tra, đánh giá về nguồn cung thóc gạo, tình hình xuất khẩu gạo và thực hiện dự trữ lưu thông, tình hình thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo.

 

Trên cơ sở đó, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chỉnh hoạt động xuất khẩu gạo theo đúng quy định…

 

Bên cạnh đó,  tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới; đối với hợp đồng xuất khẩu gạo đã được ký kết theo đúng quy định của pháp luật sẽ được xử lý cụ thể sau khi nghe Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ trưởng Bộ Công Thương báo cáo.

 

Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo cung ứng gạo cho nhân dân trong nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu và dịch bệnh hiện nay. 

 

Công văn 2280/VPCP-NN được ban hành ngày 25/03/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ