Thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp trong trường hợp nào?

13:20 - 10/07/2018 Tin pháp luật
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp trong trường hợp dưới đây:
xác nhận kiến thức pháp luật bán hàng đa cấp
Mô hình kinh doanh đa cấp. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 
- Phát hiện hồ sơ đăng ký kiểm tra của người được cấp xác nhận có thông tin gian dối;
 
- Doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp;
 
- Người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hợp đồng lao động hoặc đào tạo với doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thông báo cho Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng đào tạo với người được cấp xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp.
 
Về trình tự, thủ tục thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp:
 
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi xảy ra các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành và gửi quyết định thu hồi Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp tới doanh nghiệp. Xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp chấm dứt hiệu lực kể từ ngày Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ban hành quyết định thu hồi.
 
- Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng có trách nhiệm công bố trên trang thông tin điện tử của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng và Bộ Công Thương việc thu hồi xác nhận kiến thức pháp luật về bán hàng đa cấp của từng doanh nghiệp bán hàng đa cấp.
 
Nội dung này được quy định tại thông tư 10/2018/TT-BCT, có hiệu lực từ ngày 15/7 tới.
Chia sẻ