Có thể nhận 2 tháng tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH khi nghỉ hưu

14:57 - 06/11/2023 Tin pháp luật
Theo một đề xuất mới tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Người nghỉ hưu có thể nhận 2 tháng tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH. Đây là một tin vui dành cho người nghỉ hưu, giúp họ có thêm sự an ủi tài chính sau khi nghỉ hưu.

Có thể nhận 2 tháng tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH khi nghỉ hưu? 

 

Hiện tại, theo quy định hiện hành, người nghỉ hưu được hưởng trợ cấp một lần dựa trên số năm họ đã đóng BHXH, nhưng mức này thường chỉ tương đương với nửa tháng lương của họ. Tuy nhiên, dự thảo Luật BHXH sửa đổi đưa ra hai phương án để cải thiện mức trợ cấp cho người nghỉ hưu.

 

Phương án 1 giữ nguyên quy định hiện hành, theo đó mức trợ cấp một lần được tính dựa trên số năm đóng BHXH và tỷ lệ hưởng lương hưu. Nói cách khác, mức trợ cấp này không thay đổi so với hiện tại.

 

Phương án 2 là phương án mới, theo đó người lao động, khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu, nếu tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu, họ sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần cao hơn, lên đến 2 tháng tiền lương cho mỗi năm đóng BHXH vượt quy định. Điều này đặc biệt khuyến khích người nghỉ hưu tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu để nâng cao mức trợ cấp của họ.

 

Phương án 2 này đã nhận được sự ủng hộ từ đa phần người dân và có thể khuyến khích người lao động tiếp tục đóng BHXH sau khi nghỉ hưu, tạo điều kiện thuận lợi cho họ cuxng gia đình. Tuy nhiên, việc thực hiện phương án này cần làm rõ quy định về mức đóng và phương thức đóng cho người lao động đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH.

 

Ngoài ra, còn có một số ý kiến đề nghị duy trì phương án 1 nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm đối tượng tham gia BHXH.

 

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi cũng quy định rằng người lao động nam tham gia BHXH từ khi 20 tuổi đến 55 tuổi đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu với tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu, mức trợ cấp một lần sẽ tăng lên, cùng với cứ mỗi năm đóng sau tuổi 55, họ sẽ được hưởng trợ cấp một lần cao hơn.

 

Tương tự, người lao động nữ cũng sẽ được hưởng mức trợ cấp tương tự khi đóng BHXH vượt quy định.

 

Dự thảo này nhằm nâng cao mức trợ cấp cho người nghỉ hưu và khuyến khích họ tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu. Hiện nay, tỷ lệ % hưởng lương hưu tại Việt Nam là 75%, tuy nhiên, mức đóng BHXH thấp và thời gian đóng ngắn, điều này đã dẫn đến mức hưởng thấp cho nhiều người nghỉ hưu.

 

Đề xuất mới này hy vọng sẽ cải thiện tình hình hưởng mức lương thấp cũng như khuyến khích người lao động tiếp tục đóng BHXH sau tuổi nghỉ hưu.

Tailieuluat
Chia sẻ