Lộ thông tin người mang thai hộ bị phạt tới 20 triệu đồng

10:44 - 07/10/2020 Tin pháp luật
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/9/2020 đã quy định cụ thể mức phạt vi phạm về điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 

Lộ thông tin người mang thai hộ bị phạt tới 20 triệu đồng (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, hành vi cung cấp tên tuổi, địa chỉ, hình ảnh của vợ chồng nhờ mang thai hộ, người mang thai hộ hay trẻ sinh ra nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, áp dụng mức phạt tiền đến 20 triệu đồng.

 

Đồng thời, Nghị định cũng nêu rõ nếu thuộc một trong các hành vi vi phạm sau bị phạt tiền từ 03-05 triệu đồng:

 

 - Người tư vấn về y tế cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là bác sỹ chuyên khoa sản;

 

- Người tư vấn về tâm lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là người có trình độ đại học chuyên khoa tâm lý trở lên;

 

- Người tư vấn về pháp lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không phải là người có trình độ cử nhân luật trở lên;

 

- Tư vấn cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ không đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật.

 

Mặt khác, áp dụng mức phạt tiền từ 05-10 triệu đồng nếu có các hành vi như không tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý cho vợ chồng nhờ mang thai hộ và người mang thai hộ, hoặc không ký, ghi rõ họ tên, chức danh, địa chỉ nơi làm việc và ngày tư vấn vào bản xác nhận nội dung tư vấn.

 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/11/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ