Thông báo 49/TB-VPCP lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại

Tóm lược

Thông báo 49/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 05/02/2018

Số hiệu: 49/TB-VPCP Ngày ban hành: 05/02/2018
Loại văn bản: Thông báo Ngày hiệu lực: 05/02/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Thương mại, Văn hóa - Xã hội,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Văn phòng Chính phủ Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 13 tháng 01 năm 2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau về Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và một số đề xuất, kiến nghị. Cùng dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Công an, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Giao thông vận tải, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo Tỉnh báo cáo và ý kiến phát biểu của các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau đã nlực c gng, đoàn kết, khắc phục khó khăn và đạt kết quả khá toàn diện về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh thời gian qua. Sau hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Cà Mau đã chuyển biến, tiến bộ nhanh và phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác, với nhiều mô hình kinh tế mới, cách làm mới, sáng tạo; xã hội hóa mạnh mẽ nguồn lực, ứng dụng khoa học công nghệ, giúp kinh tế - xã hội của Cà Mau phát triển, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch chung của cả nước. Năm 2017, kinh tế - xã hội của Tỉnh có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,0%; xuất khẩu tăng 13%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 7,2%; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản tăng 7,9%. Hoàn thành đường ô tô đến 81/82 xã.

Các lĩnh vực văn hóa chuyển biến tích cực, chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được quan tâm: Vận động Quỹ Đn ơn đáp nghĩa được gần 14,8 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 38.053 lao động, tăng 13%; đào tạo nghề cho trên 35.337 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, còn 5,96% (thấp hơn bình quân chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước).

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt; công tác thanh tra, tiếp công dân, tư pháp, phòng, chng tham nhũng, các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc, tôn giáo được các cấp, các ngành quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn chưa tạo được bước đột phá mới để phát triển, nhất là chưa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế. Kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Cải cách thủ tục hành chính, chỉ snăng lực cạnh tranh cấp tỉnh thấp so vái các tỉnh trong khu vực. Hạn chế về an toàn vệ sinh thực phẩm; công tác kiểm soát và xử lý rác thải, bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, nhà máy chế biến thủy sản, khu dân cư ven sông...

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhất trí cao với báo cáo của Tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới; chú trọng làm tốt những nội dung chủ yếu sau:

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ đra cho năm 2018, tạo nn tảng vững chắc cho những năm tiếp theo; khai thác tiềm năng, lợi thế và có giải pháp đột phá hơn nữa, phấn đấu đưa Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá trong khu vực Đng bng sông Cửu Long vào cui nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các khu công nghiệp trên địa bàn, phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao thu hút nhiều lao động; dựa vào lợi thế tự nhiên, khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế biển, nhất là triển khai dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai, góp phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao tính cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của toàn vùng. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 Cà Mau tăng gấp 2 lần số doanh nghiệp hiện có.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chế biến sâu phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, du lịch; nghiên cứu, đưa ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Có cơ chế, chính sách để thu hút và phát triển các doanh nghiệp nông nghiệp, khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản, trong đó có nuôi tôm là thế mạnh của Tỉnh; tạo ra sản xuất lớn, tạo doanh thu lớn và giải quyết công ăn việc làm cho người dân.

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với an ninh quốc phòng. Chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở, ứng phó vi biến đổi khí hậu; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình kè chống sạt lở, các công trình thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân; chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ngành nghề thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, điều phối phát triển Đồng bằng sông Cửu Long nhằm phát huy thế mạnh của từng tỉnh và bổ trợ lẫn nhau trong Vùng, tạo thế mạnh liên kết với các địa phương trong Vùng.

3. Quản lý chặt chẽ, khắc phục tình trạng lãng phí tài nguyên đất, đất để hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, kiểm soát đặc biệt đối với các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, nhất là các xí nghiệp, nhà máy chế biến thủy sản. Khắc phục có hiệu quả điểm "nóng" về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Có cơ chế đột phá huy động nguồn lực, thu hút đầu tư, xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm và kịp thời theo quy định của pháp luật các tổ chức và cá nhân có vi phạm trong thực thi công vụ. Xây dựng bộ máy hành chính trong sạch, vững mạnh, coi phục vụ người dân và doanh nghiệp là mục đích cao nhất. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tiếp công dân, chủ động rà soát và có giải pháp giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp.

5. Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giữ vững chủ quyền trên biển đảo. Tập trung bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, cháy nổ, buôn lậu trên biển; làm tốt công tác cứu nạn, cứu hộ. Hướng dẫn và giáo dục ngư dân hoạt động nghề cá trên biển theo đúng luật pháp quốc tế, tránh xâm phạm vùng biển nước ngoài.

III. MỘT S KIN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Thông báo: số 341/TB-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2016, số 89/TB-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2017 và số 252/TB-VPCP ngày 02 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 3 năm 2018.

2. Về việc giải thể Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 28 tháng 02 năm 2018.

3. Về tăng định mức đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng công trình cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất khi có chủ trương sửa đổi Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc phân bổ nguồn vốn để thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số năm 2018: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 12816/VPCP-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ.

5. Về mở rộng Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Cà Mau và đầu tư tuyến đường tránh quốc lộ 1 qua thành phố Cà Mau: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính nghiên cứu, đề xuất nguồn vn và các hình thức triển khai như BOT, PPP (kể cả vốn dự phòng đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 khi Chính phủ có chủ trương sử dụng nguồn vốn này), trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

6. Về thực hiện thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất: Thực hiện theo khoản 7, Điều 3, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

7. Về đầu tư Cảng Hòn Khoai: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

8. Về việc hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường phối hợp, tổ chức triển khai kiểm tra tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016.

9. Về cơ chế quyết đnh dự toán kinh phí đảm bảo an toàn giao thông (phần 70% Trung ương điều tiết về địa phương) và điều động các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Về quyết đnh dự toán kinh phí đảm bảo an toàn giao thông: Thực hiện theo mục 7.2 Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính.

- Về việc điều động các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

10. Về sửa đổi quy định đối tượng áp dụng tại điểm c, khoản 1, Điều 1, Nghị định 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 theo hướng vi phạm 02 lần trong 06 tháng; sửa đổi quy định đối tượng áp dụng tại điểm đ, khoản 1, Điều 1, NĐ 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 theo hướng thay thế cụm từ "vi phạm trật tự, an toàn xã hội": Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ.

11. Về việc ban hành Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về vấn đề này (trong đó có tỉnh Cà Mau) trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, báo cáo Chính phủ.

12. Giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xử lý đơn khiếu nại đối với những trường hợp địa phương đã thụ lý và giải quyết hết thẩm quyền, theo hướng trao đi với địa phương để thống nht hướng xử lý dứt điểm vụ việc.

Về việc giải quyết kiến nghị của người dân ở các ấp 19, 20, 21 xã Khánh Thuận, huyện U Minh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 611/TB-VPCP ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ, tỉnh Cà Mau rà soát, kiên quyết thu hồi dứt điểm những phần đất trước đây đã thu hồi của dân giao lại cho các cá nhân không đúng đối tượng và các tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp thuê đất trồng rừng).

Về trang bị phần mềm quản lý việc giải quyết khiếu nại, tố cáo: Thanh tra Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, đưa phần mềm quản lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo vào sử dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2018.

13. Công tác cải cách hành chính

- Về việc chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần: Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, đề xuất báo cáo Chính phủ theo hướng tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết s19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Về quy định việc xếp ngạch lương theo vị trí việc làm: Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu trong quá trình xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương, báo cáo Chính phủ.

- Về đề nghị phân cấp việc thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính cho cấp tỉnh thực hiện: Giao Bộ Nội vụ tổng hợp ý kiến của các địa phương (trong đó có tỉnh Cà Mau), nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ.

- Về việc thành lập cơ quan giám định tài chính, tài sản, pháp y; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu chuyên môn cho các cơ quan tư pháp, cơ quan bổ trợ tư pháp: Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các địa phương liên quan nghiên cứu, thành lập tổ chức giám định tư pháp (ngoài lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự) cho từng khu vực, phù hợp với chủ trương tinh giản đầu mối, biên chế của Đảng và Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước Quý 2 năm 2018.

- Về chính sách cải cách chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ban hành quy định về chế độ ưu đãi theo nghề đối với công chức làm công tác pháp chế: Chính phủ sẽ có quy định về các nội dung này sau khi Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thông qua.

14. Về thành lập trường Đại học tư thục Y - Dược Cà Mau: Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 341/TB-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; thẩm định Đề án thành lập trường Đại học tư thục Y - Dược Cà Mau, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28 tháng 02 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, KTTH, NN, CN, QHQT, KGVX, ĐMDN, TCCV, NC, V.I, TH, PL, Cục KSTTHC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b). N. Huyền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Thành

 

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
05/02/2018
Văn bản được ban hành
49/TB-VPCP
05/02/2018
Văn bản có hiệu lực
49/TB-VPCP

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 8305/VPCP-NC về việc tràn lan video có nội dung nhảm nhí nhằm kiếm tiền

Công văn 8305/VPCP-NC của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý tình trạng mạnag xã hội tràn lan video có nội dung nhảm nhí, giật gân nhằm kiếm tiền

Ban hành: 05/10/2020
Hiệu lực: 05/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 326/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 326/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 13/09/2020
Hiệu lực: 13/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 262/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 262/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/07/2020
Hiệu lực: 29/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ