Thông báo 389/TB-VPCP lĩnh vực Doanh nghiệp

Tóm lược

Thông báo 389/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018

Số hiệu: 389/TB-VPCP Ngày ban hành: 04/10/2018
Loại văn bản: Thông báo Ngày hiệu lực: 04/10/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Doanh nghiệp,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Văn phòng Chính phủ Phó Chủ nhiệm Nguyễn Sỹ Hiệp

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH TRƯỚC THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH KHẢO SÁT ĐỊA VẬT LÝ PTSC - CGGV

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV (Công ty liên doanh). Tham dự họp có lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, đại diện các Bộ: Tư Pháp, Tài chính, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC). Sau khi nghe báo cáo của PTSC, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

Theo quy định hiện hành, việc quyết định chủ trương chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC-CGGV thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên PVN. Hội đồng thành viên PVN tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan và ý kiến đại biểu dự họp, xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, đảm bảo tối đa lợi ích của nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, ngành và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TP, CT, TC, KHĐT, GTVT;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp; các Vụ: TH, ĐMDN, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, CN (2), Ch.(17 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
04/10/2018
Văn bản được ban hành
389/TB-VPCP
04/10/2018
Văn bản có hiệu lực
389/TB-VPCP

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)
Văn bản được căn cứ (0)
Văn bản hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

C

Công văn 10968/VPCP-CN điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

Công văn 10968/VPCP-CN về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10625/VPCP-NC về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

Công văn 10625/VPCP-NC về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 02/11/2018

Ban hành: 02/11/2018
Hiệu lực: 02/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10605/VPCP-KGVX lĩnh vực Lao động - tiền lương

Công văn 10605/VPCP-KGVX 2018 về việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 417/TB-VPCP lĩnh vực Xây dựng

Thông báo 417/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xác định chi phí cơ hội Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Tổng công ty LICOGI do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2018

Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

Q

Quyết định 4243/QĐ-BCT giữ nguyên biện pháp chống bán phá giá với thép chữ H xuất xứ Trung Quốc

Quyết định 4243/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 4244/QĐ-BCT lĩnh vực Công nghiệp

Quyết định 4244/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10968/VPCP-CN điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

Công văn 10968/VPCP-CN về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1515/QĐ-TTg lĩnh vực Doanh nghiệp

Quyết định 1515/QĐ-TTg về Quy chế trình tự, thủ tục, hồ sơ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ