Thời gian nghỉ hè của giáo viên theo quy định tại Luật Giáo dục mới

14:47 - 21/07/2020 Tin pháp luật
Nghị định 84/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục được ban hành ngày 17/7/2020.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên theo quy định của Luật giáo dục mới. Ảnh minh họa.

 
Trong đó, quy định cụ thể về thời gian nghỉ hè của nhà giáo:
 
- Giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt: 08 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;
 
- Giáo viên trường trung cấp và giảng viên trường cao đẳng:  06 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm;
 
- Giảng viên cơ sở giáo dục đại học: thực hiện theo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục đại học;
 
Trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp để phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc trường hợp cấp bách, thời gian nghỉ hè của nhà giáo cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường chuyên biệt, trường trung cấp và trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định theo thẩm quyền.
 
Ngoài thời gian nghỉ hè theo quy định như trên, giáo viên, giảng viên được nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ luật Lao động.
 
Đồng thời, căn cứ kế hoạch thời gian năm học mà các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thời điểm nghỉ hè của giáo viên ở cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trường chuyên biệt trên địa bàn.
 
Nghị định 84/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ