Thời gian nghỉ giữa giờ đến 45 phút theo Bộ luật Lao động 2019

09:36 - 24/12/2020 Tin pháp luật
Khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, nhiều quy định mới liên quan đến thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động cũng được áp dụng.

Thời gian nghỉ giữa giờ đến 45 phút theo Bộ luật Lao động 2019 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ giữa giờ của người lao động được thực hiện như sau:

 

Người lao động làm việc theo thời giờ làm việc quy định tại Điều 105 của Bộ luật này từ 06 giờ trở lên trong một ngày thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút liên tục, làm việc ban đêm thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút liên tục.

 

Trường hợp người lao động làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc.

 

Như vậy, căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/01/2021, người lao động chỉ cần làm việc theo ca liên tục từ 06 giờ trở lên thì đã được tính vào giờ làm việc (hiện nay phải làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới được tính).

 

Tailieuluat
Chia sẻ