Thi tốt nghiệp THPT: Không cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi

15:24 - 30/03/2023 Tin pháp luật
Không cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi là nội dung tại Thông tư 06/2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT.

Không cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình vào phòng thi. Ảnh minh họa

Điểm m khoản 6 Điều 1 của Thông tư đã quy định:

 

m) Chỉ được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí;

 

Như vậy quy chế mới bãi bỏ quy định cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm, ghi hình có chức năng ghi thông tin nhưng không thể nghe, xem, không thể truyền, nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị khác hỗ trợ nhiều năm trước đó đã áp dụng.

 

Nội dung Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung đối tượng được cộng 0,25 điểm tại khoản 18 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT:

 

- Người Kinh, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 


- Thí sinh ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

- Thí sinh ở xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương ít nhất 2 phần 3 thời gian học cấp THPT.

 

Và sửa đổi, bổ sung đối tượng được cộng 0,5 điểm tại khoản 19 Điều 1 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT:

 

- Người dân tộc thiểu số có nơi thường trú trong thời gian học cấp THPT từ 03 năm trở lên ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.- Ở xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã khu vực I, II, III và xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định hiện hành học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú hoặc học tại các trường phổ thông không nằm trên địa bàn các quận của các thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 Thông tư 06/2023/TT-BGDĐT được ban hành ngày 24/3/2023.

Tailieuluat
Chia sẻ