Thí sinh F0 thi tốt nghiệp THPT 2022 ở phòng thi riêng

08:27 - 01/06/2022 Tin pháp luật
Là nội dung tại Công văn 2232/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.


Thí sinh F0 thi tốt nghiệp THPT 2022 ở phòng thi riêng. Ảnh minh họa.

 

Theo nội dung Công văn, Chính quyền địa phương (Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, phường) có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế hoặc đang cách ly, điều trị tại nhà, nơi lưu trú khi bị Covid-19.

 

Thí sinh thuộc diện F0 có thể sử dụng giấy xác nhận được cấp để làm căn cứ xét đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2022. 

 

Nếu thí sinh thuộc diện F0 có nguyện vọng dự thi tốt nghiệp THPT 2022 thì:

 

- Phải nộp đơn xin dự thi

 

- Cam kết tuân thủ các quy định phòng chống, dịch Covid-19

 

- Được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý.

 

Các thí sinh thuộc diện F0 sẽ được bố trí các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đối với các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ cũng được bố trí phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Nếu việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, Hội đồng thi tổ chức test nhanh cho thí sinh vào ngày 06/7/2022 để làm căn cứ bố trí phòng thi.

 

Thí sinh là ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính thì được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thí sinh thuộc ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được Hội đồng thi bố trí ngồi thi cùng với thí sinh là F0 tại phòng thi riêng.

 

Công văn 2232/BGDĐT-QLCL được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 30/5/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ