Thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô

16:47 - 14/02/2020 Tin pháp luật
Mới đây, Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh đã bổ sung thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.
 Thêm trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Ảnh minh họa.
 
Cụ thể sẽ thu hồi giấy phép đối với doanh nghiệp nhập khẩu và tạm nhập ô tô có phần mềm thiết bị định vị chứa bản đồ vi phạm chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 
Trước đây, theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP doanh nghiệp sẽ bị thu hồi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô trong các trường hợp sau:
 
- Doanh nghiệp trả lại Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô đã được cấp;
 
-  Giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;
 
-  Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 
-  Cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo hồ sơ để được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
 
-  Cho thuê, mượn, tự ý sửa đổi nội dung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
 
-  Không duy trì các điều kiện về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng quy định tại Nghị định này trong quá trình kinh doanh nhập khẩu ô tô;
 
-  Không triển khai hoạt động kinh doanh trong thời gian 12 tháng liên tục kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô;
 
- Không khắc phục hoàn toàn vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày bị tạm dừng hiệu lực Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.
 
Bên cạnh đó, Nghị định 17/2020/NĐ-CP cũng đã sửa đổi nội dung về phương thức quản lý chất lượng ô tô chưa qua sử dụng nhập khẩu như sau:

 

- Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức chứng nhận theo kiểu loại thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và kết quả đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở sản xuất; 

 

- Đối với ô tô nhập khẩu được sản xuất từ nước áp dụng phương thức quản lý tự chứng nhận thì cơ quan quản lý chất lượng đánh giá kiểu loại trên cơ sở kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với mẫu đại diện và thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường.  

Nghị định 17/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 05/02/2020 và có hiệu lực vào ngày 22/03/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ