Thêm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế từ 20/7/2023

09:15 - 06/06/2023 Tin pháp luật
Nghị định số 29/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 03/6/2023 quy định về tinh giản biên chế. Trong đó bổ sung thêm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế từ 20/7/2023.

ta

Thêm đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế từ 20/7/2023. (Ảnh minh họa)

Cụ thể tại khoản 1 Điều 2 quy định các đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế như sau:

 

“Điều 2. Đối tượng thực hiện chính sách tinh giản biên chế:

1. Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong các cơ quan hành chính được áp dụng chế độ, chính sách như công chức theo quy định của Chính phủ, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

...

h) Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật nhưng chưa đến mức bị  bãi nhiệm hoặc bị buộc thôi việc theo quy định pháp luật tại thời điểm xét tinh giảm biên chế, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế, được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.”

Như vậy, từ ngày 20/7/2023, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị kỷ luật mà chưa đến mức bị bãi nhiệm/bị buộc thôi việc theo quy định tại thời điểm xét tinh giảm biên chế cũng thuộc đối tượng bị tinh giản biên chế.

 

Ngoài ra, Điều 4 Nghị định này quy định đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế gồm:

 

- Người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế.

 

- Người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm.

 

Nghị định 29/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này áp dụng đến hết ngày 31/12/2030.

Tailieuluat
Chia sẻ