Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 19/10/2023

15:55 - 26/10/2023 Tin pháp luật
Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 19/10/2023 là nội dung bổ sung tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP ban hành mới đây của Chính phủ.

Thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ 19/10/2023. (Ảnh minh họa)

Theo đó, điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 75 bổ sung thêm đối tượng mới thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) do ngân sách nhà nước đóng là:

 

“Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

 

Bên cạnh đó, Nghị định 75 cũng sửa đổi quy định về 2 đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí từ ngày 19/10 như sau:

 

Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. (Điểm a khoản 1 Điều 1)

 

Trước đó, theo khoản 1 Điều 3 146/2018/NĐ-CP Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội).

 

Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.(Điểm b khoản 1 Điều 1)

 

Trước đó, tại Điểm a khoản 9 Điều 3 quy định Người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

 

Nghị định 75/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 19/10/2023, chính thức có hiệu lực từ 03/12/2023. Tuy nhiên quy định trên áp dụng từ 19/10/2023.

Tailieuluat
Chia sẻ