Thêm điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 20/5/2023

16:36 - 07/04/2023 Tin pháp luật
Thêm điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa là một trong những nội dung được đề cập tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Thêm điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 20/5/2023. (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Nghị định 10/2023 đã bổ sung Điều 68a vào Nghị định 43/2014 của Chính phủ nội dung quy định về điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư:

 

Thứ nhất, có dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

 

Thứ hai, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và dự án có trong danh mục kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đã được phê duyệt;

 

Thứ ba, có phương án trồng rừng thay thế hoặc văn bản trách hoàn thành nhiệm nộp tiền trồng rừng thay thế (trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng);

 

Thứ tư, có phương án sử dụng tầng đất mặt và văn bản hoàn thành trách nhiệm nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa (trường hợp chuyển mục đích sử dụng là đất trồng lúa);

 

Và thứ năm, có đánh giá sơ bộ tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường theo quy định (nếu có).

 

Nội dung Nghị định 10/2023 còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến cấp Sổ đỏ; đấu giá quyền sử dụng đất;...

 

Nghị định 10/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 03/4/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2023.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ