Thêm 2 trường hợp trạm thu phí tạm dừng hoạt động từ 31/3/2022

10:28 - 14/02/2022 Tin pháp luật
Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 45/2021/TT-BGTVT quy định về hoạt động trạm thu phí đường bộ, trong đó bổ sung thêm 2 trường hợp trạm thu phí tạm dừng hoạt động từ 31/3/2022

Thêm 2 trường hợp trạm thu phí tạm dừng hoạt động từ 31/3/2022. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, tại Điều 26 Thông tư 45/2021 đã bổ sung thêm 02 trường hợp mới trạm thu phí sử dụng bị tạm dừng thu so với trước đây,  tại Thông tư 15/2020/TT-BGTVT chỉ quy định 06 trường hợp.

 

1. Doanh nghiệp dự án PPP, Đơn vị quản lý thu vi phạm chất lượng bảo trì công trình đường bộ đã được cơ quan có thẩm quyền có văn bản nhắc nhở 02 lần kèm theo thời hạn khắc phục. 

 

2. Doanh nghiệp dự án PPP, Đơn vị quản lý thu, Đơn vị vận hành thu, Nhà cung cấp dịch vụ thu để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường, đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khắc phục 02 lần bằng văn bản kèm theo thời hạn khắc phục nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục. 

 

3. Đơn vị vận hành thu có các hành vi gian lận tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc thông đồng gian lận trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; Can thiệp vào hệ thống công nghệ thu, hệ thống giám sát, quản lý thu...

 

4. Đơn vị vận hành thu có hành vi lắp đặt thiết bị, phần mềm quản lý, giám sát dữ liệu thu không đúng quy định, đã được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu thực hiện ít nhất 02 lần bằng văn bản kèm theo thời hạn khắc phục. 

 

5. Hệ thống công nghệ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ bị trục trặc, hư hỏng không được khắc phục kịp thời.

 

6. Tạm dừng thu khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp có dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh hoặc phục vụ an ninh, quốc phòng hoặc thực hiện theo chủ trương, chính sách của Nhà nước.

 

Hai trường hợp mới được bổ sung thêm đó là:

 

7. Tạm dừng thu trong trường hợp Đơn vị quản lý thu, Đơn vị vận hành thu hoặc Nhà cung cấp dịch vụ thu cố tình trì hoãn, không tuân thủ các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

8. Các trường hợp tạm dừng thu không do lỗi của Đơn vị quản lý thu, Đơn vị vận hành thu, Nhà cung cấp dịch vụ thu được xử lý theo quy định của pháp luật hoặc hợp đồng dịch vụ thu.

 

Thông tư 45/2021/TT-BGTVT được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 31/12/2021, có hiệu lực từ ngày 31/03/2022.

Tailieuluat
Chia sẻ