Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường từ 15/6/2022

15:21 - 27/04/2022 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 
Tăng thời gian học thực hành lái xe ô tô trên đường từ 15/6/2022. tẢnh minh họa

 

Cụ thể, thay đổi một số nội dung trong chương trình đào tạo lái xe ô tô như sau:

 

- Hạng B1 (học xe số tự động): Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống còn 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 20 giờ lên 24 giờ.

 

- Hạng B1 (học xe số cơ khí), hạng B2: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 45 giờ xuống còn 41 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 36 giờ lên 40 giờ.

 

- Hạng C: Giảm thời gian học thực hành trên sân tập lái từ 46 giờ xuống còn 43 giờ và tăng thời gian học thực hành trên đường giao thông từ 45 giờ lên 48 giờ.

 

Bên cạnh đó, quy định mới còn cho phép cơ sở đào tạo kéo dài thời gian trang bị và sử dụng ca bin mô phỏng học lái xe để đào tạo lái xe ô tô đến ngày 31/12/2022 thay vì phải trang bị ngay từ 01/7/2022.

 

Thông tư 04/2022/TT-BGTVT được Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 22/4/2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2022.

 

Tailieuluat
Chia sẻ