Tăng mức giá bán lẻ điện bình quân từ 03/02/2023

13:53 - 10/02/2023 Tin pháp luật
Mức giá bản lẻ điện bình quân được quy định tại Quyết định 02/2023/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 03/02/2023.

Tăng mức giá bán lẻ điện bình quân từ 03/02/2023. (Ảnh minh họa)

Theo quy định tại Quyết định 02 thì khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) được điều chỉnh từ ngày 03./02 như sau:

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu tăng 220,03 đồng/kWh so với khung giá cũ lên mức 1.826,22 đồng/kWh ();

 

- Mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa tăng 538,67 đồng/kWh so với khung giá cũ lên mức 2.444,09 đồng/kWh.

 

Cũng tại Quyết định này, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng xem xét, quyết định khi có biến động lớn về thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

 

Quyết định 02/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 03/02/2023 thay thế Quyết định 34/2017/QĐ-TTg quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 – 2020.

Tailieuluat
Chia sẻ