Tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo

08:08 - 13/07/2018 Tin pháp luật
Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD được Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 5/7 vừa qua về việc đôn đốc đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo

Ảnh minh họa. Nguồn: VOV

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thực hiện các nội dung như:

 

- Nghiêm túc thực hiện các quy định về việc xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, đặc biệt là nội dung Kết luận số 493/TB- BGDĐT ngày 29/6/2015 của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông trong các cơ sở đào tạo giáo viên”.

 

- Xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng, thiết kế chuẩn đầu ra cần chú trọng việc hình thành cho người học các năng lực cốt lõi và phẩm chất đạo đức của nghề giáo, quan tâm đặc biệt đến việc hình thành năng lực dạy học, giáo dục tích hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, đạt chuẩn nghề nghiệp.

 

- Tăng cường các hoạt động rèn luyện phẩm chất đạo đức nhà giáo, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, sinh viên sư phạm; xây dựng trường sư phạm thực sự là môi trường mô phạm điển hình.

 

-  Chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên sư phạm chuẩn mực về năng lực chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương về phẩm chất đạo đức và chuyên môn nghiệp vụ để người học noi theo.

 

Công văn 2743/BGDĐT-NGCBQLGD có hiệu lực từ ngày 5/7/2018.

Chia sẻ