Sửa đổi luật đầu tư công: Chính phủ đưa ra nhiều ý kiến

11:16 - 28/08/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị quyết 109/NQ-CP mới ban hành, Chính phủ đã cho nhiều ý kiến về việc sửa đổi Luật Đầu tư công. Việc tăng hậu kiểm và trách nhiệm cá nhân là nội dung đáng chú ý của Luật đầu tư công sửa đổi.
Nghị quyết 109/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2018 có nội dung đáng chú ý về việc sửa đổi Luật Đầu tư công.
 
 Luật đầu tư công sửa đổi
Chính Phủ cho ý kiến về sửa đổi Luật đầu tư công (Ảnh minh họa)
 
 
Theo đó, các nội dung sau đây tại Luật đầu tư công cần được xem xét sửa đổi bổ sung:
 
- Phạm vi áp dụng pháp luật;
 
- Khái niệm, phân loại vốn đầu tư công;
 
- Nguồn vốn đầu tư công phục vụ công tác lập quy hoạch và nguồn vốn chuẩn bị dự án đầu tư công;
 
- Phân loại dự án;
 
- Phân cấp, thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước;
 
- Quy định chuyển tiếp;
 
- Tính đồng bộ giữa Luật đầu tư công và các luật chuyên ngành có liên quan
 
Chính phủ khẳng định việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Chính phủ thống nhất giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục cập nhật, hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công sửa đổi theo hướng phân cấp mạnh về thẩm quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền; tăng cường hậu kiểm.
 
Mục tiêu sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công phải giải quyết những vướng mắc, bất cập Luật hiện hành; đơn giản hóa thủ tục, quy trình, đảm bảo công khai minh bạch và tạo thuận lợi thực hiện dự án đầu tư công; phân cấp thẩm quyền và xác định rõ trách nhiệm; giám sát, kiểm tra các hành vi vi phạm pháp luật.
 
Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ và khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật.
 
Xem chi tiết tại Nghị quyết 109/NQ-CP ban hành ngày 23/8/2018.
ThanhNT
Chia sẻ