Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới

14:53 - 25/05/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những chỉ đạo tại Thông báo 349/TB-BTC về hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới. Ảnh minh họa.

 

 

Theo đó, để hoàn thiện chính sách, tăng cường quản lý, giám sát nhằm nâng cao chất lượng bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Bộ Tài chính chỉ đạo:

 

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm khẩn trương hoàn thiện trình Bộ trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới (thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP) trong tháng 5/2020.

 

Nghị định này phải được xây dựng theo hướng đơn giản hoá thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chi trả cho đối tượng được bồi thường bảo hiểm, tăng cường giám sát hậu kiểm để tránh trục lợi bảo hiểm. 

 

Bên cạnh đó, thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề trong tháng 5/2020 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới; chú trọng bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe mô tô, xe gắn máy, thời kỳ 2018-2019 đối với các doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần lớn.

 

Đồng thời, tổ chức rà soát trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại.

 

Trường hợp phát hiện hoặc qua công tác rà soát phát hiện doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi vi phạm hành chính, thì đề nghị lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. 

 

Thông báo 349/TB-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 22/05/2020.

Thúy
Chia sẻ