Sẽ xây dựng và thông qua Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

15:38 - 15/05/2020 Tin pháp luật
Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020 có nhiều nội dung đáng chú ý.

Sẽ xây dựng và thông qua Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh minh họa.

 

Trong đó có việc Chính phủ thống nhất về sự cần thiết xây dựng, ban hành Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

 

Cụ thể, các Bộ ngành liên quan cần nghiên cứu, xác định rõ hơn những vấn đề cụ thể thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, không chồng chéo, trùng lắp với Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

 

Đồng thời hoàn thiện Hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung Dự án Luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 để Quốc hội khóa XIV cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10, thông qua tại kỳ họp thứ 11.

 

Về kế hoạch thực hiện chương trình năm học 2019-2020 và phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020:

 

Chính phủ cơ bản thống nhất với phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo trình.

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kỳ thi ở địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phương tiện giám sát; phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra, bảo đảm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và thành công.

 

Đồng thời, sớm ban hành Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và Quy chế tuyển sinh vào các trường đại học.

 

Ngoài ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi ở địa phương, tổ chức coi thi, chấm thi nghiêm túc, trung thực.

 

Nghị quyết 70/NQ-CP được ban hành ngày 14/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ