Sẽ xây dựng Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

14:15 - 17/02/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung được nêu trong Nghị quyết 11/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020.

Sẽ xây dựng Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, Chính phủ thống nhất với Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp do Bộ Tài chính đề xuất để tiếp tục thực hiện miễn thuế sử đụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị quyết số 28/2016/QH14 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng giao Bộ Tư pháp bổ sung dự thảo Nghị quyết này vào Đề nghị của Chính phủ về điều chỉnh Chương trình năm 2020 để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. 

 

Đồng thời giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; trên cơ sở đó Ban cán sự đảng Bộ Tài chính báo cáo Bộ Chính trị theo quy định.

 

Cũng tại Nghị quyết 11/NQ-CP về cơ bản Chính phủ cũng đã thống nhất thông qua dự thảo Luật khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Luật này; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; khắc phục những tồn tại, hạn chế của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009...

 

Nghị quyết 11/NQ-CP được ban hành ngày 14/02/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ