Sẽ vận hành hệ thống bù trừ điện tử tự động cho bán lẻ trước 15/12/2020

09:46 - 27/05/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những yêu cầu tại Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam.

 

Sẽ vận hành hệ thống bù trừ điện tử tự động cho bán lẻ trước 15/12/2020. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước việt Nam:

 

Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, đáp ứng yêu cầu phát triển các mô hình, sản phẩm dịch vụ thanh toán mới.

 

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định thay thế Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt trước ngày 01/7/2020.

 

Ngoài ra:

 

- Chỉ đạo hoàn thành xây dựng, phát triển Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao dịch thanh toán bán lẻ (ACH), chính thức đưa vào vận hành, triển khai dịch vụ hoàn thành trước ngày 15/12/2020.

 

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp xác thực, nhận biết khách hàng (KYC) bằng phương thức điện tử để thúc đẩy tiếp cận và sử dụng các dịch vụ thanh toán.

 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử, trung gian thanh toán, đảm bảo hoạt động an ninh, an toàn, hiệu quả.

 

Chỉ thị 22/CT-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ