Sẽ tiến hành Tổng điều tra kinh tế vào năm 2021

11:37 - 02/03/2020 Tin pháp luật
Ngày 27/02/2020 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 307/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

 

Sẽ tiến hành Tổng điều tra kinh tế vào năm 2021. Ảnh minh họa.

 

Việc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 để thu thập thông tin cơ bản về các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hoạt động sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp... nhằm đánh giá toàn diện thực trạng, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

 

Nội dung Tổng điều tra bao gồm: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động, thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh, thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, thông tin về tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập kinh tế quốc tế và thông tin chuyên đề về đơn vị điều tra

 

Tổng điều tra sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn:

 

- Giai đoạn 1: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh . thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.

 

Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/3-30/5/2021. 

 

Giai đoạn 2: Thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2021. 

 

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra công bố vào tháng 12/2021. Kết quả chính thức công bố vào quý II/2022. 

 

Quyết định 307/QĐ-TTg được ban hành ngày 27/02/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ