Sẽ thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

08:09 - 29/06/2018 Tin pháp luật
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vào ngày 26/6 vừa qua.
tổng điều tra dân số 2019
Ảnh minh họa. Nguồn: dansinh
 
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số….
 
Công tác điều tra được thực hiện theo 10 nội dung gồm: Thông tin chung về dân số; Tình trạng di cư; Trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; Tình trạng khuyết tật; Tình trạng hôn nhân; Mức độ sinh, chết và phát triển dân số; Tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; Tình hình lao động - việc làm; Thực trạng về nhà ở; Điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. 
 
Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7 năm 2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV năm 2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.
 
Quyết định 772/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày ban hành, 26/6/2018.

 

Chia sẻ