Sẽ phân loại vị trí việc làm theo khối lượng, tính chất, nội dung công việc

11:48 - 02/06/2020 Tin pháp luật
Phân loại vị trí việc làm được quy định cụ thể tại Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức ban hành ngày 01/06/2020.

Sẽ phân loại vị trí việc làm theo khối lượng, tính chất, nội dung công việc. Ảnh minh họa.

 

Vị trí việc làm sẽ là một trong những căn cứ để xác định bên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức.

 

Theo đó:

 

Phân loại theo khối lượng công việc như sau:

 

- Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

 

- Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

 

- Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

 

Và phân loại theo tính chất, nội dung công việc như sau:

 

- Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

 

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

 

- Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

 

- Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ

 

Ngoài ra, Nghị định này còn quy định cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ % công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

 

Nghị định 62/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 20/07/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ