Sẽ điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B

16:50 - 22/06/2023 Tin pháp luật
Điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B là nội dung tại Thông báo 231/TB-VPCP được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 19/6/2023.

Xem xét công bố hết dịch Covid-19 tại Việt Nam. (Ảnh minh họa)

 

Theo đó tại Thông báo 231 về kết luận tại Phiên họp thứ 20 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trực tuyến với các địa phương, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B.

 

Cụ thể, Bộ Y tế có nhiệm vụ điều chỉnh bệnh Covid-19 từ nhóm A sang nhóm B theo thẩm quyền. Bên cạnh đó chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp xem xét, công bố hết dịch theo quy định của pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn có trách nhiệm:

 

- Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương rà soát, chủ động thực hiện hoặc đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ các quy định liên quan đến phòng, chống dịch.

 

- Hoàn thiện Kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch Covid-19 giai đoạn 2023-2025, lưu ý việc chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để ứng phó với các đại dịch có thể xảy ra và dịch Covid-19 có thể quay lại.

 

- Nghiên cứu, triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 phù hợp tình hình và tiêm vắc xin phòng Ccovid-19 hằng năm trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét.

 

 

Tailieuluat
Chia sẻ