Sẽ đánh giá chương trình đào đạo giáo viên cao đẳng qua 10 tiêu chuẩn

15:50 - 06/02/2020 Tin pháp luật
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.
Việc sử dụng tiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ hoạt động liên quan đến chương trình đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạc giáo viên và giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của từng chương trình đào tạo cụ thể.
 
 
Sẽ đánh giá chất lượng chương trình đào đạo giáo viên qua 10 tiêu chuẩn. Ảnh minh họa.
 
Cụ thể, đánh giá chất lượng chương trình đào đạo gồm 10 tiêu chuẩn dưới đây.
 
- Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra
 
- Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo
 
- Tiêu chuẩn 3: cấu trúc và nội dung chương trình dạy học
 
- Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học
 
- Tiêu chuẩn 5: Tuyển sinh và hỗ trợ người học
 
- Tiêu chuẩn 6: Đánh giá kết quả học tập của người học
 
- Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên và nhân viên
 
- Tiêu chuẩn 8: Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 
- Tiêu chuẩn 9: Bảo đảm và nâng cao chất lượng
 
- Tiêu chuẩn 10: Kết quả đầu ra
 
Tiêu chí của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức. Các tiêu chí được đánh giá từ mức 1 đến mức 3 là chưa đạt yêu cầu, từ mức 4 đến mức 7 là đạt yêu cầu.
 
Thông tư này áp dụng đối với trường trung cấp sư phạm; trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên có thực hiện chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm.
 
Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT được ban hành ngày 05/02/2020 và có hiệu lực từ ngày 23/03/2020.
Tailieuluat
Chia sẻ