Sẽ có thêm danh hiệu xét công nhận cho học sinh THCS, THPT

09:49 - 08/09/2020 Tin pháp luật
Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông vừa được ban hành ngày 26/8/2020.

 

Sẽ có thêm danh hiệu xét công nhận cho học sinh THCS, THPT (Ảnh minh họa)

 

Theo đó về xét công nhận học sinh nếu như trước đây chỉ có danh hiệu học sinh giỏi và học sinh tiên tiến, cụ thể:

 

- Công nhận đạt danh hiệu học sinh giỏi học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

 

- Công nhận đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

 

Thì  tại Thông tư này đã bổ sung thêm danh hiệu học sinh đạt thành tích nổi bật hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.

 

Ngoài ra, Thông tư mới còn thay đổi việc thực hiện kiểm tra, đánh giá phải thường xuyên, không chỉ đủ số lần như trước. Đồng thời giáo viên phải tham gia, kiểm tra đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng.

 

Bên cạnh đó, việc tính điểm trung bình môn học: đối với các môn học kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số; trước đây chỉ có nhận xét.

 

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành, sẽ có hiệu lực từ ngày 11/10/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ