Sẽ chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án trọng điểm

10:28 - 12/03/2020 Tin pháp luật
Đó là một trong những nội dung Thủ tướng Chính phủ đề ra tại Công văn 1806/VPCP-KTTH về việc báo cáo dịch Covid-19.

Sẽ chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án trọng điểm. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, để chuẩn bị nội dung báo cáo cấp có thẩm quyền về dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành liên quan: 

 

Khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo Bộ Chính trị về tình hình phòng chống dịch Covid-19; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới…

 

Giao nhiệm vụ cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, các Tỉnh ủy, Thành ủy và các cơ quan liên quan về phòng chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân…

 

Bên cạnh đó cần khẩn trương xây dựng dự thảo báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình phòng chống dịch Covid-19; các tác động, ảnh hưởng trên các lĩnh vực.

 

Đồng thời đề xuất, kiến nghị các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực về thuế, phí, lệ phí, chi ngân sách nhà nước.

 

Trong đó có nhiệm vụ chi cấp bách phòng chống dịch và việc chuyển đổi từ đầu tư theo hình thức đối tác công tư sang đầu tư công đối với các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

 

Ngoài ra còn xây dựng, đề xuất các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân, doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho nhân dân.

 

Các nhiệm vụ trên phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2020. 

 

Công văn 1806/VPCP-KTTH được Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 09/03/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ