Sẽ cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới từ năm 2022

15:37 - 23/12/2021 Tin pháp luật
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 4265/BHXH-TST về hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân thoát khỏi huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025.

 


Sẽ cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới. Ảnh minh họa.

 

Từ năm 2022, theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP, chuẩn nghèo đa chiều thực hiện theo tiêu chí thu nhập là 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 02 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

 

Hiện nay, chuẩn này tại khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng.

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều chuyển cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2022 theo quy định để người dân được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo Nghị định 07 kịp thời, đúng quy định.

 

Theo đó, những người thuộc hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định cũ, trước kia được ngân sách nhà nước mua thẻ bảo hiểm y tế nay không được hỗ trợ nữa, thì có thể tự mua theo hộ gia đình.

 

Các tỉnh có thể bố trí ngân sách, huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm này và hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn.

 

Công văn 4265/BHXH-TST được ban hành ngày 22/12/2021

Tailieuluat
Chia sẻ