Sắp tới, sinh viên sư phạm ngoại ngữ phải đạt chuẩn nghề giáo viên

08:53 - 12/03/2021 Tin pháp luật
Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 955/BGDĐT-ĐANN hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Đề án ngoại ngữ quốc gia và đề xuất kế hoạch triển khai tại đơn vị.

Sinh viên sư phạm ngoại ngữ phải đạt chuẩn nghề giáo viên (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cũng như xây dựng kế hoạch, dự toán, đề xuất chỉ tiêu bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm năm 2022, gửi bản mềm về Bộ trước ngày 31/3/2021.

 

Cụ thể:

 

- Đặt ra mục tiêu đến năm 2023 có 80% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ đạt yêu cầu theo chuẩn nghề và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ.

 

- Đến 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp ngành sư phạm ngoại ngữ phải đạt chuẩn nghề giáo viên và khung năng lực giáo viên ngoại ngữ.

 

Ngoài ra, trong năm 2022, việc phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ cần đặt ra các mục tiêu cụ thể khác như:

 

- Tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, giảng viên dạy chuyên ngành, nghề bằng ngoại ngữ;

 

- Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên ngoại ngữ;

 

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách về khảo thí ngoại ngữ.

 

Công văn được ban hành ngày 11/3/2021.

 

Tailieuluat
Chia sẻ