Rà soát người lao động mất việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp

09:40 - 11/05/2020 Tin pháp luật
Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công điện 04/CĐ-LĐTBXH của về việc thực hiện Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

 Rà soát người lao động mất việc không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ảnh minh họa.

 

Để khắc phục tình trạng chậm triển khai thực hiện việc hỗ trợ; rà soát, xác nhận và hỗ trợ đối tượng lao động tự do, lao động bị mất việc, ngừng việc…do ảnh hưởng bởi dịch Covid, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố:

 

Thực hiện tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TT đến các cấp xã, phường, thị trấn, thôn, sóc, bản và đẩy mạnh việc xử lý hồ sơ đề nghị hỗ trợ qua dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

 

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp, các doanh nghiệp khẩn trương triển khai việc rà soát, thống kê các đối tượng hỗ trợ, xác định chính xác đối tượng, đảm bảo không trùng lặp cũng như xác định cụ thể thời điểm được nhận hỗ trợ.

 

Đặc biệt, rà soát đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm và lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thấp nghiệp, lao động bị ngừng việc, mất việc, hộ kinh doanh có doanh thu thuế dưới 100 triệu đồng. 

 

Ngoài ra, cần chỉ đạo thực hiện tốt công tác chi trả cho các đối tượng, đẩy mạnh việc chi trả trực tiếp qua tài khoản ngân hàng của người dân và người lao động. Đối với các địa phương đang thực hiện chi trả qua hệ thống bưu điện thì tiếp tục triển khai theo quy định. 

 

Đồng thời, tăng cường nhân lực phục vụ, bố trí bộ phận thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để có hướng giải quyết, không để tình trạng bức xúc kéo dài. 

 

Công điện 04/CĐ-LĐTBXH được ban hành ngày 09/05/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ