Quyết định 02/QĐ-MT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Tóm lược

Quyết định 02/QĐ-MT về rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành ngày 29/01/2018

Số hiệu: 02/QĐ-MT Ngày ban hành: 29/01/2018
Loại văn bản: Quyết định Ngày hiệu lực: 29/01/2018
Địa phương ban hành: Ngày hết hiệu lực:
Số công báo: Ngày đăng công báo:
Ngành: Lĩnh vực: Y tế - Sức khỏe,
Trích yếu: Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Chức danh/ Nguời ký: Cục Quản lý môi trường y tế Cục trưởng Nguyễn Thị Liên Hương

Nội dung văn bản

Cỡ chữ

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/QĐ-MT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

RÚT SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ RA KHỎI DANH MỤC ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dng trong lĩnh vực gia dụng và y tế;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BYT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý môi trường y tế;

Căn cứ đơn đề nghị rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng của công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe, Cục Quản lý môi trường y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rút số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng của Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên thương mại: Ranger Scout Meperfluthrin 0,08% MC;

- Thành phần, hàm lượng hoạt chất: 0,08%w/w Meperfluthrin;

- Số giấy chứng nhận: 004/16;

- Số đăng ký lưu hành: VNDP-HC-002e-06-16;

- Ngày cấp: Ngày 07 tháng 06 năm 2016;

- Đơn vị đăng ký: Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam;

- Địa chỉ đơn vị đăng ký: 41/46 Bàu Cát 9, Phưng 14, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

- Đơn vị sản xuất: JINTONG MOSQUITO-REPELLENCT INCENSE PRODUCTS CO., LTD., JINJIANG;

- Địa chỉ đơn vị sản xuất: Wuli Industry, Jinjiang City, Fujian Province (Trung Quốc).

Lý do rút số đăng ký: Công ty đăng ký đề nghị rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phm do không bổ sung được giấy tờ thất lạc trong hồ sơ lưu trữ tại Công ty theo đúng hồ sơ đã đăng ký với Bộ Y tế trên hệ thống trực tuyến.

Điều 2. Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam phải có trách nhiệm theo dõi, chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của chế phẩm diệt côn trùng nhang trừ muỗi Ranger Scout Meperfluthrin 0,08% MC nêu tại Điều 1 Quyết định này trong quá trình lưu hành cho đến khi hết hạn dùng của chế phẩm đề nghị rút số đăng ký nêu trên đã được nhập khẩu trước ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chánh văn phòng Cục Quản lý môi trường y tế, Trưởng phòng Hóa chất- Đánh giá tác động sức khỏe, Cục Quản lý môi trường y tế và Giám đốc Công ty TNHH Thanatkorn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thanh Long (đ
báo cáo);
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ Y t
ế;
- Website Cục QLMTYT;
- Lưu: VT, HC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương

 

 

BẢN GỐC

BẢN GỐC

In Chia sẻ

Lịch sử hiệu lực

Ngày
Trạng thái
Văn bản nguồn
Phần hết hiệu lực
29/01/2018
Văn bản được ban hành
02/QĐ-MT
29/01/2018
Văn bản có hiệu lực
02/QĐ-MT

Lược đồ

Mở tất cả
Đóng tất cả
Văn bản bị sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản liên quan ngôn ngữ (0)
Văn bản sửa đổi, bổ sung (0)
Văn bản bị đính chính (0)
Văn bản được hướng dẫn (0)
Văn bản đính chính (0)
Văn bản bị thay thế (0)
Văn bản thay thế (0)
Văn bản được dẫn chiếu (0)
Văn bản hướng dẫn (0)
Văn bản được hợp nhất (0)

Văn bản liên quan theo cơ quan ban hành

T

Thông báo 691/TB-QLCL của Cục Quản lý chất lượng về Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Thông báo 691/TB-QLCL của Cục Quản lý chất lượng về Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ban hành: 08/05/2020
Hiệu lực: 08/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 476/MT-VP những việc cần làm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học

Công văn 476/MT-VP danh mục những việc cần làm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong trường học.

Ban hành: 01/03/2020
Hiệu lực: 01/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 02/QĐ-MT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 02/QĐ-MT về rút số đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế ra khỏi danh mục được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành ngày 29/01/2018

Ban hành: 29/01/2018
Hiệu lực: 29/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực

Văn bản liên quan theo người ký

N

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Nghị định 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 05/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020
Hiệu lực: 01/07/2022
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Nghị định 119/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 01/12/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Công văn 8393/VPCP-NC 2020 của Văn phòng Chính phủ về sử dụng thẻ Căn cước công dân có gắn chíp điện tử

Ban hành: 07/10/2020
Hiệu lực: 07/10/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực

Tóm lược

Nội dung

Tải về

Lịch sử

Lược đồ