Quy định về trách nhiệm của công chức làm đầu mối cung cấp thông tin

08:16 - 18/07/2018 Tin pháp luật
Ngày 12/7, Bộ TTTT đã ban hành Quyết định 1164/QĐ-BTTTT về quy chế cung cấp thông tin cho công dân.

công chức làm đầu mối cung cấp thông tin

Ảnh minh họa

 

Theo đó, quy định trách nhiệm của công chức làm đầu mối cung cấp thông tin:

 

- Văn phòng Bộ có trách nhiệm phân công công chức làm đầu mối cung cấp thông tin và công khai họ tên, chức vụ của người làm đầu mối cung cấp thông tin; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử để tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin tại Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

- Công chức làm đầu mối cung cấp thông tin có trách nhiệm:

 

+ Trực tiếp cung cấp thông tin cho công dân theo yêu cầu;

 

+ Trực tiếp giải thích, hướng dẫn, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ người yêu cầu xác định rõ tên văn bản, hồ sơ, tài liệu có chứa thông tin cần tìm kiếm để điền đầy đủ, chính xác vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin;

 

+ Kiến nghị, đề xuất với Chánh Văn phòng Bộ về các vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin cho công dân;

 

+  Đề xuất các trường hợp từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu.

 

Trích dẫn Quyết định 1164/QĐ-BTTTT:

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cung cấp thông tin

1. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

2. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông trong quá trình cung cấp thông tin.

3. Bảo đảm kinh phí và các điều kiện vật chất liên quan cho công tác cung cấp thông tin phù hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm, điều kiện, yêu cầu thực tế của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chia sẻ