Quy định về đối tượng được giảm giá vé xem phim tại rạp

16:17 - 04/01/2023 Tin pháp luật
Quy định này được ban hành tại Nghị định 131/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh của Chính phủ ngày 31/12/2022.

Đối tượng được giảm giá vé xem phim tại rạp được quy địn tại Nghị định 131/2022 của Chính phủ. Ảnh minh họa

Theo đó, tại Điều 10 Nghị định này quy định về việc miễn, giảm giá vé cho người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật như sau:

1. Người cao tuổi, người có công với cách mạng, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

2. Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé; người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Như vậy, trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… được giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Ngoài ra, Điều 9 Nghị định về tỷ lệ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam thì phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 – 22h.

Nghị định 131/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

 

Tailieuluat
Chia sẻ