Quy định về điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất

07:58 - 12/07/2018 Tin pháp luật
Nội dung điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất được quy định tại thông tư 17/2018/TT-BCT 2018.
điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất nhằm thu thập thông tin thống kê có tính chất đặc thù, cấp thiết phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng không thuộc các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.
 
Về tổ chức thực hiện các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất:
 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định tổ chức điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất và phân công đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc nhu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Trách nhiệm của đơn vị được phân công thực hiện điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất như sau:
 
- Xây dựng kế hoạch và phương án điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất theo quy định của pháp luật.
 
- Triển khai điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất sau khi kế hoạch và phương án điều tra được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;
 
- Xử lý, tổng hợp kết quả điều tra thống kê khoa học và công nghệ đột xuất và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 
Thông tư 17/2018/TT-BCT 2018 đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua.
 

 

Chia sẻ