Quy định mới về trả lương qua thẻ ATM từ năm 2021

09:39 - 29/10/2020 Tin pháp luật
Từ 01/01/2021, khi Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực, nhiều quy định mới liên quan đến tiền lương trong đó có nội dung về trả lương qua thẻ ATM sẽ được áp dụng.

Quy định mới về trả lương qua thẻ ATM từ năm 2021 (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, khoản 2 Điều 96 của Bộ luật này quy định:

 

- Lương của người lao động được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) của người lao động được mở tại ngân hàng.

 

- Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

 

Như vậy, có thể thấy, từ năm 2021, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm trả các loại phí liên quan đến mở tài khoản ngân hàng để trả lương và phí chuyển lương.

 

Ngoài ra, Bộ luật Lao động năm 2019 cũng có một số điểm mới liên quan đến lương, thưởng của người lao động, như:

 

- Tiền lương ghi trong hợp đồng lao động và tiền lương trả cho người lao động bằng tiền đồng Việt Nam, trường hợp người lao động là người nước ngoài tại Việt Nam có thể trả bằng ngoại tệ.

 

- Người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê cho người lao động mỗi lần trả lương;

 

- Thưởng không chỉ bằng tiền mà bằng hình thức khác, căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động…

 

Tailieuluat
Chia sẻ