Quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

08:50 - 09/03/2021 Tin pháp luật
Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ từ 03/3/2021.

 

Quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, Điều 46 Nghị định 15 năm 2021 của Chính phủ quy định để xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này;

 

- Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

 

- 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

 

+ Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

 

+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

 

+ Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

 

+ Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

 

Trong đó, căn cứ quy định tại Thông tư 15/2016/TT-BXD, 02 bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công gồm:

 

Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

 

Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200;

 

Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

 

Nghị định này được ban hành ngày 03/3/2021.

Tailieuluat
Chia sẻ