Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Thông tư 26

18:02 - 17/12/2018 Tin pháp luật
Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non kể từ ngày 23/11/2018.
Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT được ban hành ngày 08/10/2018.
 
 Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
 
Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, giáo viên mầm non phải sử dụng được một ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với vùng dân tộc thiểu số.
 
- Mức đạt: Sử dụng được các từ ngữ, câu đơn giản trong giao tiếp bằng một ngoại ngữ; hoặc giao tiếp thông thường bằng tiếng dân tộc thiểu số đối với vùng dân tộc thiểu số;
 
- Mức khá: Trao đổi thông tin đơn giản bằng một ngoại ngữ với nội dung liên quan đến nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc giao tiếp thành thạo bằng tiếng dân tộc thiểu số đối với vùng dân tộc thiểu số;
 
- Mức tốt: Viết và trình bày đoạn văn đơn giản về các chủ đề quen thuộc bằng một ngoại ngữ trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em; hoặc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số…
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 23/11/2018.
 
Mời các bạn xem thêm: Điều lệ trường mầm non mới nhất theo văn bản 14/2008/QĐ-BGDĐT

 

ThanhNT
Chia sẻ