Quân dân dự bị suy giảm lao động được trợ cấp 8 triệu đồng

16:45 - 09/07/2020 Tin pháp luật
Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên đã được ban hành ngày 08/7/2020.

Quân dân dự bị suy giảm lao động được trợ cấp 8 triệu đồng. Ảnh minh họa.

 

Nghị định quy định cụ thể về chế độ khám bệnh, chữa bệnh của quân dân dự bị như sau:

 

- Được khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân, dân y;  

 

- Được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, tiền ăn bệnh lý theo hóa đơn thu tiền (nếu điều trị nội trú);

 

Nếu hết thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu và huy động mà phải tiêp tục điều trị thì được thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và tiền ăn bệnh lý tối đa không quá 15 ngày.

 

Bên cạnh đó, đối với chế độ trợ cấp tai nạn được quy định như sau:

 

Quân nhân dự bị nếu bị tai nạn, có kết luận mức độ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì được hưởng trợ cấp trong trường hợp:

 

- Trên đường từ nơi ở đến nơi tập trung huấn luyện hoặc khi kết thúc đợt tập trung huấn luyện trở về nơi ở;

 

- Trong giờ làm việc và tại nơi thực hiện nhiệm vụ;

 

- Ngoài giờ làm việc, ngoài nơi làm nhiệm vụ khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người chỉ huy có thẩm quyền.

 

Nếu suy giảm khả năng lao động 5% thì được trợ cấp một lần bằng 8.000.000 đồng; sau đó, cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 800.000 đồng.

 

Nghị định 79/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, có hiệu lực 21/08/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ