Phát triển nhà ở, công trình dịch vụ cho người lao động trong khu công nghiệp, khu kinh tế

13:48 - 10/07/2018 Tin pháp luật
Đó là nội dung quy định tại điều 4 thuộc luật số 28/2018/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn:baocantho

 

Cụ thể theo khoản 2, điều 4 luật 28/2018/QH14 có sửa đổi, bổ sung Điều 21 về "Phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế" của Luật đầu tư như sau:

 

Căn cứ quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập quy hoạch và bố trí quỹ đất để phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Đối với địa phương gặp khó khăn trong bố trí quỹ đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cho người lao động trong khu công nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt việc điều chỉnh quy hoạch để dành một phần diện tích đất phát triển nhà ở, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng.”

 

Luật 28/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 15/6 vừa qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.

 

Chia sẻ