Phạt nặng nếu tiết lộ đời tư của người khác lên báo

09:00 - 15/10/2020 Tin pháp luật
Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Phạt nặng nếu tiết lộ đời tư của người khác lên báo (Ảnh minh họa)

 

Một trong những mức phạt đáng chú ý là hành vi tiết lộ bí mật đời tư của người khác nhưng không được sự đồng ý của cá nhân đó, bị phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng.

 

Mức phạt trên cũng đồng thời được áp dụng đối với các vi phạm quy định về đăng, phát nội dung thông tin lên báo chí, bản tin. Cụ thể, áp dụng mức phạt tiền đến 30 triệu đồng, nếu vi phạm một trong các hành vi sau:

 

- Đăng, phát tin, bài, ảnh không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

 

- Đăng, phát thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan;

 

-Thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia khi đăng, phát hình ảnh bản đồ Việt Nam;

 

- Không thực hiện việc đăng, phát ý kiến phản hồi của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tác phẩm báo chí theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 43 Luật Báo chí;

 

- Đăng, phát thông tin, chương trình dành cho trẻ em không đảm bảo tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng trên báo chí;

 

- Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo chí....

 

Đây là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức, áp dụng đối với các hành vi vi phạm tương tự với cá nhân, mức phạt bằng một nửa so với tổ chức.

 

Nghị định số 119/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ